ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน

ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ต้องการติวเตอร์สอนพิเศษแจ้งติวเตอร์จุฬาหัวกะทิได้เลย

{lang: 'th'}
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว


รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว

          ถ้าหากว่าการคำนวน เป็นปัญหาใหญ่สำหรับน้องๆ แล้วล่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ถ้าน้องๆ ต้องการคนช่วยแล้วล่ะก็ เราจะจัดส่งพี่ๆติวเตอร์สอนพิเศษ สอนสอนให้น้องๆ ถีงที่บ้าน ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไรเราจะช้วยแก้ไขมันให้กับน้องๆครับ
          โดยการสอนพิเศษของเรา จะสอนเน้นจากการทบทวนความเข้าใจก่อน พัฒนาทักษะจากง่ายไปหายากจนเกิดความชำนาญ เรามีติวเตอร์จะคอยดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดตลอดการสอนครับ  พร้อมด้วยเทคนิคิธีการ สูตรลัดเพียบ เอกสารประกอบการสอน ที่ถูกปรับแต่งมาแล้วจนดีที่สุด
          ติวเตอร์ของเราเป็นติวเตอร์สอนพิเศษ จากมหาวิทยาลัย จุฬา ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ รัชมงคล ธรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษคณิตศาสตร์
รับสอนพิเศษสอบแข่งขัน สอบเรียนต่อ ติวสอบ O-net ติวสอบ Gat-pat  ติวแคลคูลัส บัญชี สถิติ วิศวะ ฯลฯ

{lang: 'th'}
Posted in รับสอน, รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติวเตอร์สอนพิเศษ ม.ต้น

 

ติวเตอร์สอนพิเศษ ม.ต้น

รับสอนพิเศษน้องๆ มัธยมต้น กวดวิชา ตามบ้านสอนพิเศษน้องๆ ม.ต้น ตัวต่อตัว โดยการสอนพิเศษนี้ เราจะมีติวเตอร์กวดวิชาในรายวิชาต่างๆ ที่น้องๆ ต้องการ เดินทางไปสอนพิเศษให้น้องๆ ถึงที่บ้าน ซึ่งติวเตอร์ของเราล้วนมีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั้งนั้น และหากน้องๆ อยากจะเรียนพิเศษด้านภาษาหรือรายวิชาที่ยากๆ เราก้อมีพี่ ๆติวเตอร์ที่จะสอนให้น้องๆ ครับ สำหรับรายละเอียดการสอนพิเศษตามด้านล่างนี้เลยครับ
กวดวิชามัธยมต้น สอนพิเศษมัธยมต้น เรียนพิเศษมัธยมต้น ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว
กวดวิชามัธยม(ต้น)สอนแยก 5 วิชาหลัก เนื่องจาก วิชาในระดับชั้นมัธยมต้นจะมีความสำคัญต่อน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อมัธยมปลาย และเลือกเรียนสายวิทย์หรือศิลป์ จุฬาไกด์จึงได้จัดติวเตอร์สอนพิเศษที่มีความถนัดในรายวิชานั้นๆและมีประสบการณ์สอนให้กับน้องๆ
 คณิต    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
 วิทย์      กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
ติวเตอร์ที่สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ มาจากคณะทางสายวิทย์ วิศวะวิทยาศาสตร์ จุฬา ลาดกระบัง มจธ. ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ ทีมวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สายสุขภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เน้นติววิทยาศาสตร์ในส่วน ชีวะ
ภาษาไทย        กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ม.1-2-3
 สังคมศึกษา     กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.1-2-3
ภาษาอังกฤษ    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.1-2-3
ส่วนวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์สอนพิเศษ มาจากคณะทางสายสังคมศาสตร์ อักษร ศิลปศาสตร์ นิติ นิเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาที่จะสอนพิเศษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรกวดวิชาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียมอุดม มหิดล และโรงเรียนชั้นนำ
สอบเข้า ม.4      กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สอบเข้า ม.4
 

{lang: 'th'}
Posted in รับสอน, รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัย


รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ  โดยการสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัยจะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชาที่ใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักๆ หรือเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ หรือแต่ละภาควิชาที่แยกย่อยลงไป ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐานเพื่อไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ
รับสอนพิเศษ นอกสถานที่ ทุกวิชา อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ติวสอบ รับสอนพิเศษติวสอบเข้าสาธิตเกษตร จุฬา มศว รับสอนพิเศษฟิสิกส์ รับสอนพิเศษเคมี รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับติวสอบแข่งขัน สสวท  โอลิมปิก  เรียนพิเศษ ตัวต่อตัวที่บ้าน ,รับสอนพิเศษชีววิทยา,ติวเตอร์,รับสอนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว,กวดวิชาอินเตอร์,รับติวสอบตรง จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร
***รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ สอบสมาร์ทวัน  สอบเข้าปริญญาโท ***
กวดวิชามหาลัย สอนพิเศษมหาลัย เรียนพิเศษมหาลัย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว
กวดวิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกวิชา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อาทิ แคลคูลัส (calculus) สถิติ (stat) เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ฯลฯ วิชารายคณะอื่นๆ มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ครับ
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม แคลคูลัส ตัวต่อตัว    
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม ชีววิทยา ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม สถิติ ตัวต่อตัว    
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม กฎหมาย ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว    
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม บัญชี ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม เคมี ตัวต่อตัว    
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม เศรษฐศาสตร์ ตัวต่อตัว
สอนพิเศษ โดย ติวเตอร์มหาลัย จากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น เรามีติวเตอร์ที่ถนัดเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ คอยให้คำปรึกษา เสริมความเข้าใจให้มากขึ้น สำหรับ น้องๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในทุกๆคณะ เพื่อเตรียมสอบกลาง ปลายภาค

{lang: 'th'}
Posted in รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สอนพิเศษ O-net ฟิสิกส์ ม.6

 

 

สอนพิเศษ เรียนพิเศษ  ติว กวดวิชา  O-net ฟิสิกส์ ม.6

กวดวิชา O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์
หากกำลังมองหาครูสอนพิเศษ O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ ทำไมต้อเดินทางไปตั้งไกล เสียเงิน เสียเวลา คนเยอะ เสียงดัง เรียนไม่รู้เรื่อง แล้วก็ต้อง งง ตอนสอบอีกตามเคย  เราช่วยน้องๆ ได้
บริการ ส่งติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านและสถานที่ต่างๆ ตามสะดวก สามารถเรียนได้ทุกเวลา ติวตรงจุด สอนพื้นฐาน สู่การแก้ปัญหา เทคนิค วิธีลัดเพียบ
สอนโดยติว เตอร์จากมหาลัยชั้นนำของไทย อย่างเช่น จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ พระนครเหนือ ซึ่งติวเตอร์ทุกคน ล้วนแล้วแต่มีประสบการด้านการสอนพิเศษคริตศาสตร์มาแล้วทั้งสิ้นครับ รับสอนพิเศษตามบ้าน กวดวิชา เรียนพิเศษ O-net ,Gat Pat ติวกวดวิชาสอบตรงต่างๆ
ติวสอบ O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ กวดวิชา O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ สอนพิเศษ O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์  ติวกวดวิชา O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ ติวเตอร์สอนพิเศษ O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ ติวเตอร์กวดวิชาตัวต่อตัว O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์ รับสอนพิเศษถึงบ้าน ทุกที่ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น
เนื้อหากวดวิชา O-net ม.6 วิชาฟิสิกส์
ปริมาณทางฟิสิกส์
หน่วย ในระบบนานาชาติ
เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
การคูณเวกเตอร์
ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
สูตรการเคลื่อนที่(Formulas of Rectilinear)
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่
การหาแรงลัพธ์
การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
แรงเสียดทาน
สมดุลของแรง
สมดุลต่อการเคลื่อนที่ (translationalequilibrium)
สมดุลต่อการหมุน (rotational equilibrium)
สมดุลกล
สมดุลสถิต (Static Equilibrium)
สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium)
งาน ( Work )
กำลัง ( Power )
พลังงาน ( Energy )
กฎการอนุรักษ์พลังงาน ( Law Of Conservation Of Energy )
การชนและโมเมนตัม
ความหมายของโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงทางโมเมนตัม
การดลและแรงดล
การหาการดลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
การชน
การชนยืดหยุ่นสมบูรณ์
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล
การเคลื่อนที่บนระนาบ
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง
ลูกตุ้มอย่างง่าย
พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก
สมบัติเชิงกลของของแข็ง
สมบัติเชิงกลของของเหลว
กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์
ก๊าซในอุดมคติ
ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ
ระยะทางเฉลี่ย
ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค
กฎของคูลอมบ์
สนามไฟฟ้า
การนำไฟฟ้าตัวนำ
กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
กฎของโอห์ม
ความต้านทานและสภาพต้านทาน
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
แรงที่กระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
หม้อแปลงทางไฟฟ้า
ปรากฏการณ์คลื่น
ชนิดของคลื่น
ส่วนประกอบของคลื่น
สมบัติของคลื่น (wave properties)
เสียงและการได้ยิน
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ
สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
การแทรกสอดของแสง
เกรตติ้ง
ระยะห่างแนวกลางของช่องคู่และช่องเดี่ยว

{lang: 'th'}
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติวเตอร์สอนพิเศษ กวดวิชา ม.ปลาย

 


ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ปลาย กวดวิชา ติวเสริม ติวเพิ่มเติม ติวตัวต่อตัว

          ติวเตอร์ ม.ปลาย รับสอนพิเศษวิชา ม.ปลาย มีทั้งแบบเรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย ด้วยเนื้อหาของ ม.ปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ ติวเตอร์ของเรา เป้นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษตามบ้าน และสอนพิเศษม.ปลาย มามากพอสมควร จึงทำให้รู้ว่า การสอนพิเศษแบบไหนที่จะทำให้ได้ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
          ติวเตอร์ เป็นติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประเทศไทย  อย่างเช่น มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น และถ้าน้องๆ ต้องการเรียนพิเศษวิชาใด ก็จะมีติวเตอร์ที่ถนัดในวิชานั้นๆ ไปสอนพิเศษให้ถึงที่บ้านครับ
เนื้อหาการสอนพิเศษ
เนื่องจากวิชาในระดับชั้นมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับน้องๆ เราจึงให้ความสำคัญกับติวเตอร์ที่สอนกวดวิชา โดยทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการสอนและทักษะในรายวิชานั้น การสอนพิเศษมัธยมปลาย จึงแยกรายวิชาดังนี้
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4-5-6    
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ฟิสิกส์ ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม เคมี ม.4-5-6    
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ชีววิทยา ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4-5-6    
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ม.4-5-6    
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.4-5-6

       วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์-กายภาพ กวดวิชาโดย ติวเตอร์มัธยม(ปลาย)จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม กวดวิชาโดย ติวเตอร์มัธยม(ปลาย)จากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ติวเตอร์เป็นนิสิต นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบแล้วในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น
สำหรับรายวิชาอื่นๆก็มีสอน หากต้องการสอบตรง สอบเข้ามหาลัย หรือนักเรียนที่เรียนสายศิลป์และต้องการเรียนพิเศษภาษาอื่นๆ เราก็จะจัดส่งติวเตอร์ที่ถนัดในวิชานั้นๆ ไปสอนพิเศษถึงที่บ้านครับ


{lang: 'th'}
Posted in รับสอน, รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สอนพิเศษ O-net ป.6

 

สอนพิเศษ O-net ป.6

          สำหรับ ม.6 การสอบ O- net กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ไปแล้ว เพราะว่าน้อง ต้องนำคะแนนที่ได้จากการสอบ เข้าไปยื่น ในการเข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัย และจากกาแข่งขันที่ทีสูงมาก คนที่มีคะแนน O-net สูงๆ ก็จะกลายเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ไปโดยปริยาย และนอกจากนี้แล้ว การจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังๆ ที่มีชื่อเสียง ยิ่งต้องแข่งขันกันขึ้นไปอีก รวมถึง O-net นี้ ยังเป็นคะแนนที่จะวัดคุณภาพของสถาบันของน้องๆ และคะแนนสอบที่ได้จะมีผลกระทบ โดยตรงต่อน้องๆ รุ่นหลังนั่นเอง
พี่ๆ ติวเตอร์รับสอนพิเศษการสอบ O-net ม.6 ติวภาษาไทย O-net ม.6 ติวสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม O-net ม.6 ติวภาษาอังกฤษ O-net ม.6 ติวคณิตศาสตร์ O-net ม.6 ติววิทยาศาสตร์ O-net ม.6 ติวสุขศึกษาและพลศึกษา O-net ม.6 ติวการงานอาชีพและเทคโนโลยี O-net ม.6 ติวศิลปะ O-net ม.6 กวดวิชา O-net ม.6 สอนพิเศษ O-net ม.6
น้องๆ หลายคนอาจจะลืมไปแล้ว ว่า O-net คืออะไร เพระว่ากว่าจะได้สอบ ก็ 3 ปีครั้งนึง
O-net คือ   การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัวย่อ NIETS

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ อย่าลืมเชียวล่ะ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B

(2) ยางลบ
(3) ปากกา
ซึ่งการสอบ O-NET นี้จะใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่างๆให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งก็จะใช้วัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดย ที่ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่O-NET คืออะไร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ

{lang: 'th'}
Posted in ติวAdmissions | Tagged , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สอนพิเศษวิชาพื้นฐานวิศวะกรรม


สอนพิเศษ ติว วิชาพื้นฐานวิศวะกรรม กวดวิชา ตัวต่อตัว ที่บ้าน

วิศวกรรม ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในภาษาไทยนั้น เราแปลมาจากคำว่า ”Engineering” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอ่านว่า เอ็น-จิ-เนีย-ริ่ง ซึ่งหนังสือ Encyclopaedia Americana ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า  “Engineering” เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยชัดเจนกับวิทยาศาสตร์ของการวางแผนการออกแบบการสร้าง และการใช้งานอย่างถูกหลักเศรษฐศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างหรือเครื่องจักร
รับสอนพิเศษวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่พร่องกับวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ สอนพิเศษ วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์| ติว วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์| กวดวิชา วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์| ติวเตอร์สอนพิเศษ วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์| อยาก เรียน พิเศษ วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์|  เรียน พิเศษ วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่บ้าน |ติวกวดวิชา วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตัวต่อตัว   ซึ่งสอนโดยพี่ๆจากมหาวิทยาลัยดัง โดยติวเตอร์จะไปสอนตัวต่อตัวที่บ้าน ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมลฑล มีเอกสารประกอบทุกการสอน จิตวิทยาดี คุณภาพการสอนเยี่ยม มั่นใจได้เลยว่าจะมีติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน อย่างตรงเวลาครับ

{lang: 'th'}
Posted in รับสอน, รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับติวสอบเข้า ม.1


รับิวกวดวิชา สอบตรง เรียนต่อ ม.1

ติวสอบเข้า ม.1 ทั้งในหลักสูตรธรรมดา (คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ฯลฯ) และสอนพิเศษหลักสูตร Bilingual school หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลี่ยน ฯลฯ)
การสอน
- สอนเน้นความเข้าใจปูพื้นฐานให้แน่นจนถึงขั้นประยุกต์ใช้
- สอนเน้นฝึกการคิดมากกว่าท่องจำ และเสริมเทคนิคคิดลัดเพื่อทำข้อสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว
- ฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบต่างๆ
- มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- สามารถซักถามได้ทั้งในขณะเรียนและนอกเวลาเรียน
- ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
- รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที

วิชาที่สอน
1.รายวิชาหลัก
-สอนพิเศษคณิตประถม
-สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ประถม
-สอนพิเศษภาษาไทยประถม
-สอนพิเศษอังกฤษประถม

2รายวิชารอง
-สอนพิเศษสังคมศึกษาประถม
-สอนพิเศษสุขศึกษาประถม
-สอนพิเศษพละศึกษาประถม
-สอนพิเศษศิลปะ ประถม
-สอนพิเศษ วิชา สปช.
สอนพิเศษ สลน.

ทั้งหลักสูตรปกติ  หลักสูตร Bilingual school   หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลี่ยน ฯลฯ)

 

{lang: 'th'}
Posted in รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติวเตอร์สอนพิเศษอนุบาล


ติวเตอร์สอนพิเศษอนุบาล

          รับสอนพิเศษอนุบาล เรียนพิเศษ กวดวิชา น้องอนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 การันตี ผลงานสอนพิเศษสอบเข้าสาธิต มาแต เซนโย รร.รัฐบาลทั่วไปการสอนพิเศษอนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้าสาธิตเน้นเชาว์ปัญญาเป็นหลัก
          ติวเตอร์อนุบาล ที่รับสอนพิเศษอนุบาลนั้นจะเป็นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ติวน้องๆโดยตรงผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเพราะติวเตอร์ที่ใช้สอนจะแยกจากติวเตอร์ที่ติวเด็กโต และติวเตอร์ของเราเป็นติวเตอร์ที่มีคุณภาพด้านการสอนพิเศษ ที่คัดมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง แลอย่างที่เคยบอกครับ เรามีติวเตอร์ที่คัดมาเพื่อสอนพิเศษอนุบาลโดยเฉพาะ เป็นติวเตอร์ที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูง และมีจิตวิทยาในการสอนพิเศษด้วยครับ
          ดูแลการบ้านทั่วไปและเสริมพัฒนาการ คณิต ไทย อังกฤษ ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก เสริมด้วยการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ หรือจะให้สอนเน้นเป็นรายวิชาก็ได้ สอนเน้นความเข้าใจ
          กวดวิชา สอนการบ้าน ดูแลการบ้านทั่วไป ติวความรู้ด้านวิชาการและเสริมพัฒนาการ ไทย อังกฤษ เลข ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก เสริมด้วยการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ หรือจะให้สอนเน้นเป็นรายวิชาก็ได้

{lang: 'th'}
Posted in รับสอนพิเศษ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น